23.12.2017

Καλές Γιορτές!!!

Για τις 2 εβδομάδες των εορτών, το «Μέλλον» θα λειτουργήσει κανονικά Τετάρτη 27 έως Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου και Τετάρτη 3 έως Παρασκεύή 5 Ιανουαρίου.

Καλές Γιορτές!!!

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ