Στοιχεία επικοινωνίας

Δ: Γαριβάλδη 15, 2ος όροφος

Π: Τρίκαλα 42131

Τ: 24310 35459

Ε: info@itmellon.gr

04.10.2016

Να εφαρμόσει κανόνες για την ψηφιακή αγορά ζητά από την Ελλάδα η Ε.Ε.

Στόχος η ανάπτυξη περισσότερων ευρυζωνικών δικτύων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την Eλλάδα και ακόμη 18 κράτη-μέλη να εφαρμόσουν κανόνες για την ανάπτυξη περισσότερων ευρυζωνικών δικτύων.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή καλεί την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Κύπρο, την Τσεχική Δημοκρατία, την Εσθονία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, τις Κάτω Χώρες, την Πορτογαλία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία και το Ηνωμένο Βασίλειο να εφαρμόσουν μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης των λεγόμενων «υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών».

Τα μέτρα αυτά επιδιώκουν να αυξήσουν την κοινή χρήση και επαναχρησιμοποίηση της υπάρχουσας υλικής υποδομής σε διάφορους τομείς (ενέργεια, μεταφορές κ.λπ.) και υπολογίζεται ότι θα μειώσουν κατά 30 % το κόστος ανάπτυξης διαδικτύου υψηλής ταχύτητας.

Τα μέτρα για τη μείωση του κόστους υποστηρίζουν τους στρατηγικούς στόχους συνδεσιμότητας που πρότεινε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Έως το 2025, όλοι οι βασικοί κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες, όπως τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα, οι συγκοινωνιακοί κόμβοι, όλοι οι πάροχοι δημόσιων υπηρεσιών, όπως τα νοσοκομεία και οι δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και οι επιχειρήσεις που βασίζονται στις ψηφιακές τεχνολογίες, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε εξαιρετικά υψηλή -της τάξης των gigabit- συνδεσιμότητα (που θα επιτρέπει στους χρήστες να τηλεφορτώνουν προς τα πάνω ή προς τα κάτω δεδομένα, με ταχύτητα 1 gigabit ανά δευτερόλεπτο), όλα τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά, αγροτικά ή αστικά, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε συνδεσιμότητα, με ταχύτητα τηλεφόρτωσης τουλάχιστον 100 Mbps, με δυνατότητα αναβάθμισης σε Gbps, και όλες οι αστικές περιοχές, καθώς και οι μεγάλοι οδικοί άξονες και οι σιδηρόδρομοι, θα πρέπει να έχουν συνεχή κάλυψη 5G -πέμπτη γενιά συστημάτων ασύρματης επικοινωνίας. Ως ενδιάμεσος στόχος, η κάλυψη 5G θα πρέπει να είναι εμπορικά διαθέσιμη, τουλάχιστον σε μία μεγάλη πόλη σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ, μέχρι το 2020.

Τα κράτη μέλη είχαν προθεσμία μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2016 για τη μεταφορά της οδηγίας στην εθνική νομοθεσία. Η Επιτροπή αποστέλλει σήμερα τελική προειδοποίηση σε 19 κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμα μεταφέρει την οδηγία και τα οποία έχουν δύο μήνες στη διάθεσή τους για να ευθυγραμμίσουν την εθνική νομοθεσία με την ευρωπαϊκή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ περί παράβασης, να τα παραπέμψει στο Δικαστήριο της ΕΕ και να προτείνει την επιβολή οικονομικών κυρώσεων.

Πηγή

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
- Για Φοιτητές & Μαθητές -
Μαθήματα Προγραμματισμού σε Φοιτητές και Μαθητές
Καλέστε τώρα στο 24310 35459